Măsura 9 – Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol

Masuri PNDR - Programul National Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

Share
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.
OBIECTIVELE submăsurii 9:

· Adaptarea producției și a produselor producătorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerințele pieței;

· Introducerea în comun a produselor pe piață, inclusiv pregătirea pentru vânzare, centralizarea vânzărilor și aprovizionarea cumpărătorilor en gros;

· Stabilirea unor norme comune privind informarea asupra producției, acordând o atenție deosebită recoltării și disponibilității;

· Realizarea unor activități care pot fi desfășurate de către grupurile de producători, cum ar fi dezvoltarea competențelor în materie de exploatare și de comercializare, precum și organizarea și facilitarea proceselor de inovare și pentru protejarea mediului.

BENEFICIARII:

· grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru următoarele sectoare:

culturi de câmp;
horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol);
creșterea animalelor și păsărilor, mixte;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de 100% dar:
· nu va depăși:

–  anual 10% din valoarea producției comercializate în primii 5 ani
–  100.000 euro/ an

Sprijinul nerambursabil se va acorda ca procent din producția comercializată prin intermediul grupului astfel:
· Anul I – 10%;
· Anul II – 8%;
· Anul III – 6%;
· Anul IV – 5%;
· Anul IV – 4%;
Sprijinul nerambursabil se va plăti  sub forma unui ajutor forfetar degresiv, în tranșe anuale, pe o perioadă care nu poate depăși cinci ani de la data la care grupul de producători a fost recunoscut.
Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.