Submăsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală

Masuri PNDR - Programul National Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

Share
OBIECTIVELE submăsurii 19.2:· Stimularea inovării;;

· Consolidarea identității locale și a profilului local;

· Îmbunătățirea calității vieții și a atractivității zonei locale;

· Soluționarea problemelor demografice;

· Crearea și păstrarea locurilor de muncă în zonele LEADER;

· Îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități și membrii minorităților;

· Creșterea competitivității la nivel local;

· Conservarea resurselor și protecția mediului natural;

· Aplicarea unei abordări integrate și multisectoriale.

BENEFICIARII:· Entități juridice private/publice, stabilite prin fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locala, cu respectarea prevederilor din Regulamentului Uniunii Europene 1305/2013;

· În cazul în care în Strategia de Dezvoltare Locala s-a identificat oportunitatea dezvoltării unor operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul respectiv, pentru care niciun alt solicitant nu-și manifestă interesul, GAL poate fi beneficiar cu condiția aplicării măsurilor de evitare a conflictului de interese;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de până la 100% dar nu mai mult de 200.000 Euro/ proiect.
· Pentru operațiunile specifice FEADR, GAL va stabili intensitatea sprijinului în limita maxima prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.
· Intensitatea sprijinului pentru operațiunile care ies din sfera Regulamentului va fi stabilită de GAL-uri astfel:
– pentru operațiunile generatoare de venit: maximum 90%;
– pentru operațiunile NEgeneratoare de venit: maximum 100%;
Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.