Submăsura 4.1a – Invesții în exploatații pomicole

Masuri PNDR - Programul National Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

Share
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1a· Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

· Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

· Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

· Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

BENEFICIARII:·  Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· Grupurile de producători și cooperativele (societăților cooperative agricole și cooperativelor agricole) care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor mici și al formelor asociative (grupuri de producători și cooperative) – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:Pentru fermele mici

· 100.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

· 300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

· 450.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

                              Pentru forme asociative (grupuri de producători și cooperative)

· 350.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

· 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

· 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor medii intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:· 200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

· 600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

· 900.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor mari  intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:
· 250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;· 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);
· 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).
Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.