Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

Masuri PNDR - Programul National Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsApp
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural..
OBIECTIVELE submăsurii 6.2:· Crearea de noi activități non – agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;

· Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

· Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.;

BENEFICIARII:· Fermierii sau membrii unei gospodarii agricole din spațiul rural, care își diversifică activitatea prin înființarea unei activități non-agricole pentru prima dată;

· Micro-întreprinderile și întreprinderile mici din spațiul rural, care își propun activități non-agricole;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL:
· va fi acordat sub formă de primă în două tranșe astfel:– 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
– 30% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.
· va fi în valoare de:– 70.000 Euro/ proiect în cazul activităților productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement și alimentație publică;
– 50.000 Euro/ proiect în cazul altor activități;
FacebookTwitterGoogle+LinkedInWhatsApp

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.