Submăsura 6.5 – Schema pentru micii fermieri

Masuri PNDR - Programul National Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

Share
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare.
OBIECTIVELE submăsurii 6.5· Cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fermieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării comasării terenurilor și, în consecință, alături de alte măsuri conduce la restructurarea fermelor.;

· Prioritizarea fermierilor care cedează o exploatație cu o suprafață mai mare și în acele zone în care terenul are un potențial ridicat.
·  Submăsura are o puternică legătură cu măsurile care vizează investițiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea restructurării şi creșterii competitivității;

BENEFICIARII:·  Fermierii eligibili care au participat, cel puțin un an, la schema pentru micii fermieri conform Regulamentului 1307/2013;
Valoarea SPRIJINULUI NERAMBURSABIL acordat este echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1
Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.