Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

Masuri PNDR - Programul National Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

Share
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.
OBIECTIVELE submăsurii 7.6:· • Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

· Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

· Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:· Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

· ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
· Unități de cult conform legislației în vigoare;
· Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:
· 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de profit dar– nu va depăși 500.000 euro;
· 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit dar– nu va depăși 200.000 euro;
Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.