Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite

Masuri PNDR - Programul National Dezvoltare Rurala 2014 - 2020

Share
SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este: · de creştere a suprafeţei ocupate de păduri la nivel național;
· de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o perioadă de maximum 6 ani până la închiderea stării de masiv;
· de acoperire a costurilor determinate de efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor după închiderea stării de masiv;
· de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită.
OBIECTIVELE submăsurii 4.1:· Promovarea sechestrării carbonului;

· Adaptarea la efectele schimbărilor climatice;

· Reducerea eroziunii solului;
· Îmbunătățirea capacității de retenție a apei;
· Refacerea și conservarea biodiversității locale.

BENEFICIARII:· Deținătorii publici de teren agricol și neagricol;

· Deținătorii private de teren agricol și neagricol;
· Forme asociative ce dețin teren agricol și neagricol;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda sub formă de prime astfel:
· Prima de înființare a plantațiilor forestiere, care acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire (denumită în cadrul submăsurii Prima 1)
· Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi (denumită în cadrul submăsurii Prima 2)
Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.