Programul Operational Regional 2014 – 2020

Prezentarea obiectivelor tematice si a axelor prioritare

Share

 Prezentare Obiective Tematice, Masuri

 

POR-Axe

 

Axa Prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic

 • Valoare alocată – 165 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare
 • Potențiali beneficiari
  – Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic

Axa Prioritară 2 – Imbunătățirea competitivității IMM-urilor

 • Valoare alocată – 700 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii
  – crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente
 • Potențiali beneficiari
  – IMM -uri

Axa Prioritară 3 – Eficiență energetică în clădiri publice

 • Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
 • Potențiali beneficiari
  – autorități publice centrale și locale

Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane

 • Valoare alocată – 2.654 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora
  – investiții în iluminatul public
  – măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)
  – regenerarea și revitalizarea zonelor urbane (modernizare spații publice, reabilitare clădiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc)
 • Potențiali beneficiari
  – autorități publice locale – mediul urban

Axa Prioritară 5 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

 • Valoare alocată – 300 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – restaurarea, protecția și valorificarea patrimoniului cultural
 • Potențiali beneficiari
  – autorități publice locale
  – autorități publice centrale
  – ONG – uri
  – unități de cult
  – parteneriate

Axa Prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală

 • Valoare alocată – 900 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura
  conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T
  – construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut
  de drum judeţean aflate pe traseul drumului judetean respectiv
 • Potențiali beneficiari
  – autorități publice locale (CJ)

Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

 • Valoare alocată – 95 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – valorificarea economică a potențialului turistic balnear
  – valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local
  – infrastructură turistică publică de agrement
 • Potențiali beneficiari
  – autorități publice locale
  – parteneriate

Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale

 • Valoare alocată – 400 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – construcţia de spitale regionale
  – reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă
  – reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale (ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe)
  – construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie integrată
  – reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială
  – construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe protejate etc.
 • Potențiali beneficiari
  – autorități publice locale
  – furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii
  – parteneriate

Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban

 • Valoare alocată – 90 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – Acțiuni integrate prin:
  • Construirea/reabilitare/modernizare locuinţelor sociale
  • Investiţii în infrastructura de sănătate, educație şi servicii sociale
  • Stimularea ocupării ‐ activităţi de economie socială
  • Activităţi de dezvoltare comunitară integrată – activităţi de informare, consiliere
 • Potențiali beneficiari
  – Parteneriate (grup de acțiune locală) între:
  • Unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
  • Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditaţi conform legii;
  • ONG‐uri

Axa Prioritară 10 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale

 • Valoare alocată – 340 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare (creșe), preșcolare (gradinițe) și a celei pentru învățământul general obligatoriu (școli I‐ VIII)
  – reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale, liceelor tehnologice
  – reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare
 • Potențiali beneficiari
  – unităţi administrativ‐teritoriale (APL)
  – instituţii de învăţământ superior de stat

Axa Prioritară 11 – Îmbunătățirea activității cadastrale

 • Valoare alocată – 250 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:
  • Integrarea datelor existente și extinderea înregistrării sistematice in zonele rurale ale României;
  • Servicii îmbunătățite de înregistrare cadastrală;
  • Management, Strategie și Tactici;
 • Potențiali beneficiari
  – ANCPI

Axa Prioritară 12 – Asistență tehnică

 • Valoare alocată – 104 mil euro FEDR
 • Tipuri de activități
  – sprijinirea Autorităţii de Management şi a Organismelor Intermediare pentru implementarea diferitelor etape ale POR;
  – activităţi de publicitate şi informare specifice POR
 • Potențiali beneficiari
  – autoritatea de management POR
  – organisme intermediare POR

 

Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.