Servicii

Lista serviciilor furnizate de Eukraft Consult

Share

Principala noastră preocupare este de a oferi servicii de consultanță privind accesarea fondurilor nerambursabile.[/colored_box]

Consultanta Precontractuala

In functie de tipologia clientului nostru si a domeniilor de interes, monitorizam permanent noile oportunitati de finantare aparute si transmitem informatiile personalizat fiecaruia dintre acestia. In acest mod clientul are posibilitatea de alege cea mai buna solutie in raport cu necesitatile de finantare identificate.

Ne adaptam cerinţelor clienţilor şi identificăm oportunităţile de finanţare disponibile atat din surse interne cat şiexterne. Variantele de finanţare din surse interne se referă atat la Programele Structurale si de Investitii cat si la fondurile alocate de Guvernul României prin diverse programe.
Finanţările externe provin atat din programe cu aplicare directa la Uniunea Europeana cat si din diverse alte Granturi finantate in parteneriat cu alte state (ex. Granturile SEE si norvegiene, Fondul elvetian, etc.).

In momentul identificarii sursei de finantare aducem la cunostinta beneficiarului toate criteriile de eligibilitate si conditiile contractuale specifice programului.

Consultanta in vederea elaborarii proiectelor

Serviciul de baza oferit de EUKRAFT CONSULT este acela de elaborare a Proiectului in vederea obtinerii finantarii nerambursabile. In functie de programul de finantare accesat si de particularitatea Proiectului, perioada de timp necesara intocmirii unei Cereri de finantare complete poate varia de la cateva zile la cateva saptamani.
In functie de programul accesat, de cele mai multe ori dosarul Cerererii de finantare presupune elaborarea urmatoarelor documentatii: Cererea de finantare, Studiu de fezabilitate, Plan de Afaceri, Memoriu justificativ, Analiza cost-beneficiu, Strategii de marketing, etc. Documentatia proiectului va fi realizata intotdeauna in acord cu Ghidul programului, avandu-se in vedere in permanenta respectarea tuturor conditiilor de eligibilitate.

Consultanta si asistenta in implementare

Obtinerea finantarii nerambursabile este o prima etapa in drumul spre un “proiect de succes”. Cea de a II-a etapa la fel de importanta este implementarea acestuia. Echipa noastra asigura consultanta si asistenta necesara realizarii unui management eficient al proiectului. De la asistenta la semnarea contractului de finantare pana la publicarea anuntului de finalizare a proiectului si depunerea la Organismul Intermediar a ultimului raport de progres al acestuia, suntem alaturi de Client asistandu-l in toate activitatile de implementare.

Mai exact, consultanta si asistenta in implementare presupune:

  • Urmarirea respectarii clauzelor contractuale ale contractului de finantare, a planificarii in timp a investitiei si a resurselor alocate;
  • Asistenta la respectarea regulilor de vizibilitate privitoare la ajutorul financiar acordat de catre programul accesat (activitatea de informare si publicitate);
  • Asistenta la elaborarea documentatiilor si derularea procedurilor de achizitii publice de bunuri / servicii / lucrari;
  • Asistenta in elaborarea cererilor de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate;
  • Elaborarea rapoartelor de progres si a solicitarilor de informare din partea Autoritatii de Management a programului;
  • Participarea, ori de cate ori este necesar, la intalnirile operative legate de realizarea investitiei, cu sau fara participarea reprezentatilor Autoritatii de management.

Daca perioada de timp necesara in vederea intocmirii Cererii de finantare putea fi de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de complexitatea proiectului, implementarea unui proiect cu finantare nerambursabila poate fi de la cateva luni la maxim 3 ani de la semnarea contractului de finantare cu Autoritatea de Management.

Share

Analizam ideea Dv. si impreuna identificam cele mai bune strategii de implementare a proiectului.